Eivind Yggeseth

Gladmelding fra Spectrum

Spectrum har lagt frem sine foreløpige tall for 4. kvartal.

Basert på foreløpige tall for 3. kvartal, forventer ledelsen i Spectrum en bruttoomsetning på 71 millioner dollar og en nettoomsetning på 53 millioner dollar i 4. kvartal, går det frem av en børsmelding.Til sammenligning endte brutto- og nettoomsetningen på henholdsvis 56 og 46 millioner dollar i 4. kvartal 2017.Forventede nettoinntekter er fordelt mellom «late sales» på 49 millioner dollar (opp fra 36 millioner dollar i 4. kvartal 2017) og tidlig salg på 4 millioner dollar (ned fra 10 millioner dollar i 4. kvartal 2017).Spectrum forventer også å rapportere en sikret netto rentebærende gjeld på minus 7 millioner dollar, ettersom kontantbeholdningen per 31. desember på 38 millioner dollar oversteg den sikrede netto rentebærende gjelden på 31 millioner dollar.Selskapet legger frem sine tall for 4. kvartal 8. februar 2018.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også