Lundin kjøper andeler

Lundin Norway har signert avtale med Lime Petroleum.

Lundin Norway har inngått en avtale med Lime Petroleum om kjøp av Limes interesser på Utsirahøyden, som dekker Rolvsnes-funnet og Goddo-prospektet, ifølge TDN Direkt.Transaksjonen gjøres gjennom en kontantbetaling til Lime på 43 millioner dollar og en betinget betaling på ytterligere to millioner dollar, og er effektiv fra januar 2019, opplyses det.Etter en vellykket avgrensningsbrønn og produksjonstest i 2018 ventes en utvidet brønntest å bli gjennomført ved Rolvsnes i 2021 for å bedre forstå reservoaret på lang sikt.Produksjonstesten i 2018 videre derisket trenden på Goddo-prospektet i tilstøtende PL815, hvor en letebrønn vil bli boret i 2019, skriver nyhetsbyrået.Det kombinerte brutto ressurspotensialet for Rolvsnes og Goddo-området er mer enn 250 millioner fat oljeekvivalenter.


Les også