Mindre på lager i USA

Råoljelagrene i USA faller.

Nye tall fra American Petroleum Institute (API) viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 6,1 millioner fat i forrige uke. Samtidig har det blitt kjent at bensinlagrene steg med 5,5 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 10,2 millioner fat.