Mindre på lager i USA

Råoljelagrene i USA faller.

Nye tall fra American Petroleum Institute (API) viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 0,6 millioner fat forrige uke.Bensinlagrene steg med 6,0 millioner fat i uken som endte 11. januar, mens destillatlagrene steg med 3,2 millioner fat.