Nedgang i produksjonen på norsk sokkel

Produksjonen på norsk sokkel viste en nedadgående trend i desember.

Energi

Foreløpige produksjonstall for desember viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.849.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.Sammenlignet med november falt produksjonen 1,4 prosent, tilsvarende 26.000 fat per dag.Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.504.000 fat olje, 318.000 fat NGL og 27.000 fat kondensat.Oljeproduksjonen er cirka 2,5 prosent under Oljedirektoratets prognose for desember, og cirka 4 prosent under prognosen for 2018.Den viktigste årsaken til at desember-produksjonen er lavere er ifølge meldingen tekniske problemer på noen felt.Det totale gassalget endte på 10,8 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), som er 0,6 prosent mer enn måneden før.Den totale petroleumsproduksjonen ble i 2018 på cirka 229,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.Les hele meldingen her.

oljedirektoratet
norsk sokkel
oljeproduksjon
gass