Oljedirektør: - Vil være lønnsomme med vesentlig lavere oljepriser

Oljedirektoratet mener oljeproduksjonen vil øke og nærme seg rekordåret 2004.

Energi

Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023. Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004, opplyses det i en melding.- Det er et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Produksjonsprognosene for de nærmeste årende er lovende og legger grunnlag for høye inntekter både til selskapene og samfunnet. Det er stor interesse for å lete etter olje og gass, sier oljedirektør Bente Nyland i en kommentar.Kraftig oppIfølge meldingen var leteaktiviteten vesentlig høyere i fjor enn i de to foregående årene. Antall letebrønner har gått kraftig opp, og det ble tildelt 87 nye utvinningstillatelser. Det er ny rekord.Det ble i fjor påbegynt 53 letebrønner, opp fra 36 i 2017. «Selskapenes planer viser at antallet antakelig vil være like høyt i 2019. Det ble gjort 11 funn, med et foreløpig samlet ressursanslag på 82 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Det er høyere enn hvert av de tre foregående årene», heter det.- Den høye leteaktiviteten viser at norsk sokkel er attraktiv. Det er gledelig! Men en ressurstilvekst på dette nivået er ikke nok til å opprettholde produksjonen på et høyt nivå etter 2025. Derfor må det påvises flere lønnsomme ressurser, og det haster, påpeker Nyland.Oljedirektøren minner også om at nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, og at dette området vil være viktig for å opprettholde høy produksjon på lengre sikt.- Framover blir det mer ledig kapasitet i rørledninger og annen infrastruktur for gass. Dermed blir det mer attraktivt å lete etter gass, og det er viktig at industrien utnytter denne muligheten, sier hun.Lavere kostnaderVed årsskiftet var det ifølge meldingen 83 felt i produksjon på norsk sokkel, og ett av disse, Aasta Hansteen, ble satt i produksjon i 2018. Samtidig med oppstarten av feltet ble rørledningen Polarled satt i drift for å føre gass inn til prosessanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Det ble levert planer for utbygging og drift (PUD) for tre nye prosjekt i fjor, mens ni planer ble godkjent. Sju av planene gjelder feltutbygginger knyttet til eksisterende infrastruktur.- God utnyttelse av infrastruktur og samarbeid på tvers av utvinningstillatelsene gir lavere utbyggingskostnader og gjør det mulig å bygge ut små og mellomstore funn på en lønnsom måte. Dette blir stadig viktigere ettersom sokkelen modnes, sier Nyland.I fjor oversteg reservetilveksten for olje for første gang kurven for ODs ambisiøse mål for perioden 2013 til 2023.Investeringene på norsk sokkel i 2018 var ifølge meldingen omtrent på samme nivå som året før, men flere av utbyggingene som er i gang, med Johan Sverdrup og Johan Castberg i spissen, vil bidra til en betydelig vekst i 2019.- At kostnadsnivået er blitt lavere, reflekteres i de nye prosjektene som vedtas. Dette er lønnsomme prosjekter for selskapene og for samfunnet. Generelt vil de nye utbyggingsprosjektene være lønnsomme med vesentlig lavere oljepriser enn dagens nivå, avslutter Nyland.Les hele meldingen her.

oljedirektoratet
olje