Dette må du vite om oljeprisen og OPEC

Tirsdag kom OPEC ut med sin månedsrapport for februar. OPEC leverer på de planlagte kuttene, men den amerikanske produksjonen forventes å fortsette veksten i rekordfart.

Energi

Opec kom ut med sin månedsrapport for februar denne uken. I rapporten kommer oljekartellet med historikk, nye tall og estimater.På etterspørselssiden nedrevideres BNP-veksten for neste år til 3,3 prosent. Dette er 0,2 prosent lavere enn hva verdensbanken (IMF) opererer med.Hovedårsaken til nedrevideringen kommer fra Europa der OPEC forventer en BNP-vekst på bare 1,3 prosent, ned 0,4 prosent fra forrige rapport.OPECs base-case for veksten i Kina ligger på 6,1 prosent for 2019, noe som en halv prosent lavere enn i år.Kartellet venter at totaletterspørselen for 2019 vil ligge på 100,00 millioner fat om dagen, opp fra 98,76 millioner fat om dagen i 2018.Asia, inkludert India og Kina, står for 57,3 prosent av veksten. Dette illustrerer hvorfor etterspørselssiden er svært sensitiv for veksten i Asia, og Kina og India spesielt.TilbudssidenPå tilbudssiden viste OPEC-rapporten at kartellet kuttet 797.000 fat om dagen (råolje) til 30,81 millioner fat om dagen fra desember til januar. Saudi tok et kutt på 350.000 fat om dagen, mens UAE kuttet 146.000 fat om dagen.Videre uttalte energiminister Khalid al-Falih til Financal Times at Saudi Arabia vil kutte helt ned til 9,8 millioner fat om dagen i mars, en reduksjon på mer enn 420.000 fat om dagen fra januar-nivået. Det er nettopp OPECs evne til å levere på kuttene sammen med aggressiv guiding fra Saudi som drar oljeprisen nordover denne uken.OPEC forventer at etterspørselen etter kartellets råolje vil falle med omtrent 1,02 million fat om dagen fra 31,61 millioner fat i 2018 til 30,59 millioner fat om dagen i 2019. Fallet er hovedsakelig drevet av økt produksjon i USA.I Venezuela falt produksjonen med 59.000 fat fra desember til januar. Produksjonen kom inn på 1,1 millioner fat.Rystad Energi var nylig ute med en rapport der de forespeiler et scenario for 2019 hvor produksjonen skal ned i 890.000 fat om dagen. Worst case mener Rystad at ligger omkring 680.000 fat om dagen.Venezuela har verdens største sikre oljereserver, men den vedvarende politiske ustabiliteten ødelegger verdiskapningen som teoretisk sett kunne ha vært enorm i landet.OPEC forventer at råoljeproduksjonen på norsk sokkel vil falle med mellom 60-70 tusen fat om dagen i 2019 fra 1,49 millioner fat om dagen i 2018.OECDs kommersielle lagre inneholder nå 2.851 millioner fat, noe som er midt i det historiske intervallet og tilsvarer gjennomsnittet mellom 2013-2017.Råolje utgjorde 1.432 millioner fat i desember, noe som er tilsvarer en nedgang på 12 millioner fat. Det betyr at lagrene dekker 59,8 dagers etterspørsel, noe som er en oppgang på 0,3 dager fra samme periode året før.USAUSA har blitt verdens største råoljeprodusent i løpet av 2018.Fra å ha produsert mellom 8.5-9.0 millioner fat om dagen i 2016, produserer nå amerikanerne nærmere 12 millioner fat om dagen.

OPEC forventer at råoljeproduksjonen skal opp til 13,3 millioner fat om dagen mot slutten av 2019.Totalproduksjonen (inkludert NGL og andre liquids) forventes å stige fra 16,64 millioner fat om dagen i 2018 til 18,44 millioner fat om dagen i 2019. Totalproduksjonen i USA forventes dermed å stige ytterligere 10,8 prosent i år etter å ha steget 15,5 prosent i fjor.IEADet internasjonale energibyrået (IEA) estimerer i sin siste månedsrapport at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,61 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere 100,65 millioner fat pr dag.Oljeetterspørselen ventes å vokse med 1,38 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019. Det er lavere enn byråets tidligere anslag på 1,43 millioner fat pr dag.Oljeproduksjonen i land utenfor Opec anslås til å bli på 64,39 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere 62,11 millioner fat pr dag.I Januar estimeres den globale produksjonen til 99,74 millioner fat pr dag, fra 101,16 millioner fat pr dag i desember. Når det kommer til Opec anslår IEA 36,40 millioner fat pr dag i januar, fra 37,33 millioner fat i desember. Energibyrået skriver at markedet fortsatt arbeider med å fjerne overtilbudet som ble bygget opp i andre halvdel av 2018. Et fat nordsjøolje omsettes for 63,66 dollar, opp 1,73 prosent.Lettoljen handles for 53,93 dollar, opp 1,56 prosent.

oljeprisen
Nyheter
Energi