DNO har over 96 prosent av Faroe Petroleum

Igangsetter innløsning.

Energi

DNO har nå kjøpt eller mottatt aksepter for over 90 prosent av aksjene i Faroe Petroleum, går det frem av en børsmelding.Dermed kan selskapet iverksette innløsning av resten av aksjonærene.Det var 9. januar at DNO fremsatte et kontantbud på 160 pence per Faroe-aksje, og i tilknytning til dette har DNO mottatt aksepter på totalt 128.595.577 Faroe-aksjer, tilsvarende rundt 32,48 prosent.Fra før har DNO kjøpt 251.942.426 Faroe-aksjer - tilsvarende 63,63 prosent - gjennom markedet.Totalt har DNO derfor nå hånd om 380.538.003 Faroe-aksjer, tilsvarende en eierandel på 96,11 prosent.Les mer her.

dno
oppkjøp
faroe petroleum
Nyheter
Energi