Equinor boret tørt

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 857, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7132/2-1. Oljedirektoratet opplyser i en melding at brønnen var tørr. Brønnen er boret om lag 175 kilometer nord for Vardø, sørøst i Barentshavet.Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og det opplyses om at brønnen er permanent plugget og forlatt. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 857, som ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016.Brønnen ble boret av «West Hercules» som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7132/2-2 i samme utvinningstillatelse.