Equinor kjøpte mer norsk oljeservice

Norsk andel økende på Johan Sverdrup.

I 2018 kjøpte Equinor varer og tjenester for 141,7 milliarder kroner fra mer enn 9.000 leverandører globalt, skriver selskapet på sine hjemmesider torsdag.95,2 milliarder kroner gikk til leverandører med norsk fakturaadresse, tilsvarende 67 prosent av det totale innkjøpet.- En konkurransekraftig leverandørindustri er svært viktig for norsk sokkel og Equinor. I løpet av det siste året har norske leverandører økt sin andel fra 61 til 67 prosent av våre totale anskaffelser. Johan Sverdrup-utbyggingen er det største pågående industriprosjektet i Norge. I første fase av prosjektet sikret norske leverandører seg mer enn 70 prosent, av kontraktene og i andre fase er norsk andel enda høyere, sier anskaffelsesdirektør i Equinor, Peggy Krantz-Underland, i en kommentar.- Dette er et tegn på omstillingsevnen i norsk leverandørindustri, legger hun til.Mens Equinors totale innkjøp falt fra 144,4 milliarder i 2017 til 141,7 milliarder kroner i 2018, økte selskapet innkjøpene fra norske leverandører med 6,5 milliarder kroner i samme periode (fra 88,7 til 95,2 milliarder kroner).- Omstillingen i næringen de siste årene har vært tøff for mange, men nødvendig for å sikre langsiktig aktivitet. Leverandørene fortjener honnør for måten de har respondert på. Dagens aktivitetsnivå på norsk sokkel ville vært lavere uten kostnadsreduksjonene en felles industri har lykkes med. Det har gjort oss i stand til å beslutte nye prosjekter i en krevende periode. Resultatet er mer verdiskapning og viktige ringvirkninger, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Anders Opedal.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også