Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt færre enheter i drift.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.288 rigger i operasjon per 1. februar. Det er tre færre enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.045, ned 14 fra uken før.Antall amerikanske oljerigger falt med 15, til 847. Antallet gassrigger var 198, opp én fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 243 rigger i drift, opp 11 fra uken før. I Mexicogulfen var det 19 rigger i drift, ned én fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker