Faroe Petroleum har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 31/7-3 S og 31/7-3 A, og melder om et olje- og gassfunn. Oljedirektoratet skriver i en melding at det ble truffet en gasskolonne på 15 meter og en oljekolonne på 47. Effektivt reservoar er på 12 meter hovedsakelig med dårlig til moderat reservoarkvalitetRettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til videre oppfølging.Brønnene er boret om lag 10 kilometer sør for Brage-feltet og 120 kilometer vest for Bergen i den nordlige delen av Nordsjøen. Det opplyses samtidig om at avgrensningsbrønn 31/7-3 S var tørr. Boreinnretningen «Transocean Arctic» ble benyttet for arbeidet.