Har igjen over halvparten av oljeressursene

Oljedirektoratet anslår at 53 prosent av Norges olje- og gassressurser ennå ikke er hentet opp.

Energi

Det såkalte ressursregnskapet er gjort opp ved årsskiftet, og gjelder kun den oljen og gassen det er mulig å utvinne.Oljedirektoratet anslår at den totale mengden petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er på rundt 15,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter.Disse er fordelt på følgende måte:* 7,3 milliarder er allerede solgt og levert.* 8,3 milliarder gjenstår å produsere.Blant den oljen og gassen som ennå ikke er hentet opp, anslår direktoratet at 47 prosent ennå ikke er funnet.Det er funnet 4,4 milliarder kubikkmeter oljeekvivalenter som ennå ikke er blitt produsert.(©NTB)

energi
olje og gass
oljedirektoratet