IEA: Slik blir etterspørselen etter olje

Det internasjonale energibyrået er ute med ny rapport.

Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer i sin siste månedsrapport at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,61 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere 100,65 millioner fat pr dag.Oljeetterspørselen ventes å vokse med 1,38 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019. Det er lavere enn byråets tidligere anslag på 1,43 millioner fat pr dag.Oljeproduksjonen i land utenfor Opec anslås til å bli på 64,39 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere 62,11 millioner fat pr dag.I Januar estimeres den globale produksjonen til 99,74 millioner fat pr dag, fra 101,16 millioner fat pr dag i desember. Når det kommer til Opec anslår IEA 36,40 millioner fat pr dag i januar, fra 37,33 millioner fat i desember. Energibyrået skriver at markedet fortsatt arbeider med å fjerne overtilbudet som ble bygget opp i andre halvdel av 2018.