Lavere oljeinvesteringer i 2019

Veksten som indikeres i 2020 er kunstig sterk, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 172,7 milliarder kroner for 2019. Det er 1,4 prosent mindre enn i forrige kvartal, skriver Statistisk sentralbyrå i en pressemelding.I 2020 anslås investeringene til å bli 158,5 milliarder kroner for 2020, opp 9 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2019, gitt i 1. kvartal 2018.Den sterke veksten som indikeres for 2020, bør tolkes med forsiktighet, skriver byrået.- Siden fullstendigheten i leteanslagene for 2020 nå er bedre enn i anslagene gitt for 2019 for et år siden, blir veksten som her indikeres for 2020 kunstig sterk. Det høyere leteanslaget i 2020 står for det meste av veksten som anslås fra 2019 til 2020. Anslaget for felt i drift og nedstengning og fjerning bidrar også positivt, mens anslaget for feltutbygging viser nedgang fra 2019 til 2020, heter det.Det er ventet å bli levert plan for utbygging og drift (PUD) på en rekke nye utbygginger i år og til neste år som. Dersom disse realiseres vil det heve investeringene innenfor feltutbygging utover det som ligger inne i det nåværende anslaget for 2020. Les mer på SSB


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker