Mindre på lager i USA

Råoljelagrene i USA faller.

Ifølge tall fra American Petroleum Institute (API) falt råoljelagrene i USA med 1,0 millioner fat i uken som endte 8. februar.Det er ventet at de amerikanske råoljelagrene vil stige med 2,7 millioner fat når de offisielle lagertallene fra amerikanske myndigheter kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.Samtidig har det blitt kjent at bensinlagrene steg med 0,7 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 2,5 millioner fat, ifølge API.