Mindre på lager i USA

Tall fra American Petroleum Institute (API) viser at råoljelagrene i USA falt med 4,2 millioner fat i uken som endte 22. februar.Det er ventet at de amerikanske råoljelagrene vil stige med 2,8 millioner fat når de offisielle lagertallene fra amerikanske myndigheter kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.Samtidig har det blitt kjent at bensinlagrene falt med 3,9 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 0,4 millioner fat, ifølge API.