North Energy varsler utbytte - enklere struktur

Morselskapet vil eie alt.

Eivind Yggeseth

North Energy-datter North Energy Capital (NEC) har kjøpt 44.390.156 aksjer i Reach Subsea til kurs 2,367 kroner, og har i etterkant overført 46.126.567 Reach-aksjer til North Energy ASA, går det frem av en børsmelding.Etter dette har NEC ingen Reach-aksjer igjen, mens North Energy ASA har 46.126.567 Reach-aksjer.Av Reach-aksjene kjøpt av NEC har

  • Accello Partners I AS solgt alle sine 40.600.000 Reach-aksjer til kurs 2,347 kroner
  • Reach-styrets nestleder Anders Onarheim via AB Investment AS solgt alle sine 1.755.743 aksjer til samme kurs, og
  • styreobservatør Rachid Bendriss via Celisa Capital AS solgt alle sine 817.082 Reach-aksjer til samme kurs
Accello Partners I AS er 90 prosent eid datterselskap av NEC. Onarheim og Bendriss er deleiere, og sistnevnte også styreleder.Formålet med transaksjonene er å forenkle North Energys selskapsstruktur, og å konsolidere North Energys strategiske eierinteresser i Reach (se under).Onarheim og Bendriss er begge primærinnsidere i North Energy, og de to største aksjonærene.Utbytte og tilbakekjøpSamtidig varsler North Energy i en en intensjon om å betale et utbytte på 0,30 kroner per aksje i løpet av 1. halvår 2019. Forslaget følger med en mulighet til å tegne seg for nye aksjer i selskapet for utbyttebeløpet.Selskapet vil etter 4. kvartalsrapporten 27. februar lansere et tilbakekjøpsprogram, der aksjonærer tilbys å selge det høyeste av 2.000 aksjer eller 15 prosent av aksjebeholdningen i selskapet.Aksjonærer kan legge ut flere aksjer for salg, men tildelingen vil reduseres til pro rata basert på dagens eierskap om samlet tilbakekjøp overstiger 10 prosent av utestående aksjer. Tilbakekjøpskursen settes til 1,90 kroner per aksje, tilsvarende rundt fire prosent rabatt mot tirsdagens sluttkurs.Morselskapet eier altAksjonærer som velger utbytte i kontanter og full deltakelse i tilbakekjøpet vil ifølge børsmeldingen derfor motta et minstebeløp på 0,54 kroner per aksje i selskapet.North Energys tre største aksjonærer, AB Investment AS (Onarheim), Celisa Capital AS (Bendriss) og Isfjorden AS (Didrik Leikvang), vil ikke delta i tilbakekjøpsprogrammet, men tegne seg for nye aksjer med utbyttet.Selskapsstrukturen i North Energy forenkles ved at NEC betaler tilbake preferansekapitalen til selskapet, inkludert akkumulert avkastning, på i alt rundt 148 millioner kroner. Etter dette vil alle strategiske og finansielle investeringer eies direkte av morselskapet.Etter tilbakebetalingen vil NEC forbli holdingselskap for North E&P i løpet av en pågående skattetvist med Oljeskattekontoret, og vil bestå av rundt 120 millioner i kontanter, samt 100 prosent av aksjene i North E&P.