Fearnley Securities-analytiker Trond Omdal høyner kursmålet på DNO fra 21 til 23 kroner, går det frem av en analyse Hegnar.no har fått tilgang til.Kjøpsanbefalingen opprettholdes naturligvis.- DNO har vært en av stjernene i 2019 (+24 prosent). Vi argumenterer for at rallyet rettferdiggjøres utover lettelsen i investorsentiment. Ikke bare er Faroe-transaksjonen innvannende (med 1,50 kroner per aksje til vår SOTP - sum of the parts), den gir også et solid kontantstrømfundament for betjening av gjeld (kredittpositivt) og vil slutt senke rabatten (vi bruker nå 13% WACC - weighted average cost of capital) som igjen gir ytterligere støtte til vår verdsettelse, skriver han.DNO stiger 1,4 prosent til 16,33 kroner på Oslo Børs mandag morgen.- Perfekt matchOmdal ser dermed en oppside i aksjen på over 40 prosent fra dagens nivåer.Analytikeren karakteriserer Faroes lavrisiko-eiendeler som en perfekt match for DNO.- DNOs høye avhengighet av ett enkelt felt i en region plaget av politisk uro har rettferdiggjort en høy rabatt. Ved å legge til Faroe-eiendeler derisker DNO sin portefølje, og vi argumenterer for at øvelsen ikke bare påvirker aksjeverdsettelsen positive, men også gir komfort til kreditorene med stabil kontantstrøm, fortsetter Omdal.