Aker BP boret tørt

To bomskudd. Nytt estimat utarbeides.

Aker BP, operatør for utvinningstillatelse 033, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 2/11-12 S og undersøkelsesbrønn 2/11-12 A, skriver Oljedirektoratet på sine hjemmesider.Brønnene er boret rundt 1,5 kilometer vest sørvest fra Hod-feltet i den sørlige delen av Nordsjøen og 350 kilometer sørvest for Stavanger.Primært letemål for avgrensningsbrønnen var å avgrense vestlig del av Hod-feltet. Sekundært letemål var å undersøke reservoarbergarter (diatomitter) i miocene i Hordalandsgruppen.Avgrensningsbrønnen tørrI primært letemål i Hod-formasjonen ble det påtruffet et kalkintervall på rundt 120 meter med dårlige reservoaregenskaper. Det var spor av olje i kalkbergartene.I det sekundære letemålet i Hordalandgruppen ble det påtruffet 200 meter reservoarbergarter med dårlige reservoaregenskaper og spor av olje.Avgrensningsbrønnen klassifiseres som tørr.Foreløpige beregninger av størrelse på Hod-feltet er innenfor usikkerhetsspennet før boring. Nytt ressursestimat er ifølge direktoratet under utarbeidelse.Undersøkelsesbrønnen ogsåPrimært letemål for undersøkelsesbrønn 2/11-12 A var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Eldfisk- og Ula-formasjonene). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i perm reservoarbergarter (Rotliegendesgruppen) eller eldre bergarter.Brønnen påtraff ikke reservoar i der primære letemålet, og det sekundære letemålet ble ikke nådd.I nedre kritt ble en karbonatrik bergart på rundt 45 meter påtruffet i Tuxen- og Åsgard-formasjonene med spor av olje, men med dårlige reservoaregenskaper. Undersøkelsesbrønnen klassifiseres som tørr.Aker BP har 90 prosent av utvinningstillatelse 033, Pandion Energy resten.På Oslo Børs stiger Aker BP 0,1 prosent til 302,40 kroner.Les mer her.