- Det største fallet i lagrene på 11 måneder

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med ny månedsrapport.

Publisert 15. mars 2019 kl. 10.58
Oppdatert 15. mars 2019 klokken 10.59
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 282 ord

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår i sin seneste månedsrapport at «call on Opec» pluss lagerendringer for 2019 til 30,6 millioner fat per dag, fra tidligere estimat på 30,7 millioner fat per dag, melder TDN Direkt.Største fallet på 11 månederForeløpige tall for februar tyder på et skarpt fall i lagrene - på totalt 29,8 millioner fat - i de tre OECD-regionene i februar.Det vil i så fall være det største fallet i OECD-lagrene på elleve måneder og en returnering tilbake til lagernivåer som er under femårssnittet, melder byrået.Det skarpeste fallet var i USA, der produktlagrene falt 19,6 millioner fat, grunnet raffinerivedlikehold.OljeproduksjonIEA anslår ifølge TDN Direkt at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 64,43 millioner fat per dag i 2019, mot tidligere anslag på 64,39 millioner fat pr dag.USAs produksjon estimeres til 16,94 millioner fat per dag i 2019, mot tidligere anslag på 16,99 millioner fat per dag.I februar estimeres produksjonen i USA på 16,38 millioner fat per dag, fra 16,33 millioner fat per dag måneden før, mens land utenfor Opec blir anslått til 63,50 millioner fat per dag, sammenlignet med 63,60 millioner fat per dag måneden før, ifølge nyhetstjenesten.IEA estimerer at den globale produksjonen i februar var på 99,75 millioner fat per dag, fra 100,09 millioner fat per dag måneden før.EtterspørselIEA estimerer ifølge nyhetstjenesten at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,60 millioner fat per dag i 2019, mot tidligere anslag på 100,61 millioner fat per dag.Oljeetterspørselen ventes fortsatt å vokse med 1,38 millioner fat per dag fra 2018 til 2019.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2019 holdes uendret fra forrige rapport. Anslaget nedjusteres med 70.000 fat per dag for andre og tredje kvartal, mens det for fjerde kvartal oppjusteres med 150.000 fat per dag.