Mer på lager i USA

Råoljelagrene i USA stiger.

Ifølge tall fra American Petroleum Institute (API) steg råoljelagrene i USA med 7,3 millioner fat i uken som endte 1. mars, skriver TDN Direkt.Det er ventet at de amerikanske råoljelagrene vil stige med 1,2 millioner fat når de offisielle lagertallene fra amerikanske myndigheter kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.Bensinlagrene falt med 0,4 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 3,1 millioner fat.


Les også