Mindre på lager i USA

Ifølge tall fra American Petroleum Institute (API) falt råoljelagrene i USA med 2,6 millioner fat i uken som endte 8. mars, ifølge TDN Direkt. Det er ventet at de amerikanske råoljelagrene vil stige med 2,7 millioner fat når de offisielle lagertallene fra amerikanske myndigheter kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.Samtidig falt bensinlagrene med 5,8 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 0,2 millioner fat.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker