Ocean Rig får på pukkelen

Ocean Rigs Leiv Eiriksson. AP Photo

Mangler på Leiv Eiriksson.

Petroleumstilsynet har gitt pålegg til Ocean Rig etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø og beredskap på den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, skriver tilsynet på sine hjemmesider.Det var i perioden 6.-13. desember 2018 at tilsynet undersøkte styring av beredskap, helikopterdekk og arbeidsmiljø på den Ocean Rig-eide og -opererte riggen.- Tilsynet viste at Ocean Rig hadde mangelfull systematisk styring av arbeidsmiljø og beredskap for Leiv Eiriksson. Funn og mangler fra tidligere tilsyn innen beredskap, helikopterdekk og arbeidsmiljø var i liten grad fulgt opp eller korrigert, heter det.Petroleumstilsynet har tidligere varslet pålegg til Ocean Rig.Les mer her.