Oceanteam ut av Mexico

Joint venture termineres.

Oceanteam og den meksikanske partneren Diavaz har inngått avtale om å terminere joint venture-strukturen (DOT Group) satt opp av de to partene, går det frem av en børsmelding.Strukturen, der Oceanteam eide 40 prosent, ble etablert i 2014 for å betjene det meksikanske offshore-markedet.Oceanteams eierandel vil bli overtatt av Diavaz. Beslutningen er i tråd med Oceanteams strategi som går ut på skille ut ikke-kontrollert virksomhet.Transaksjonen har ifølge selskapet ingen større effekt på finansiell og markedsmessig posisjon.Les mer her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker