Aker BP ikke helt i mål

Betaler ut 1,6 milliarder i utbytte i 1. kvartal.

Energi

Aker BP melder om et resultat etter skatt på 10,4 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot 168,5 millioner dollar i samme periode i fjor.Ifølge TDN Direkt lå konsensus på 21 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,03 dollar, mot 0,47 dollar ved samme korsvei i fjor og ventet 0,06 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 249,2 millioner dollar, sammenlignet med 458,5 millioner dollar året før og ventet 248 millioner dollar.Driftsresultatet ble 286,5 millioner dollar, mot 505,4 millioner dollar året før og ventet 290 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 836,3 millioner dollar, sammenlignet med 890 millioner dollar i 1. kvartal 2018 og ventet 845 millioner dollar.Kontantstrøm: 5,1 milliarder kronerSelskapet selv karakteriserer kvartalet som et med god drift og letesuksess.- Fremdriften for selskapets feltutbygginger gikk som planlagt, og både Johan Sverdrup og Valhall Flanke Vest er i rute til å starte produksjon senere i år. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,41 kroner per aksje) i kvartalet. Selskapets produksjon i 1. kvartal var 158.700 (158.600 i 1. kvartal i fjor) oljeekvivalenter per dag. Netto solgt volum var 162.000 (167.300) oljeekvivalenter per dag, skriver selskapet.Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og NGL) var 63,90 (67,40) dollar per fat oljeekvivalent, mens realisert gasspris var 0,24 (0,28) dollar per standard kubikkmeter.Driftsinntektene ble påvirket negativt med 26 millioner dollar som følge av verdijustering på selskapets sikringsinstrumenter for oljepris.Styret har besluttet å betale et kvartalsvis utbytte på 187,5 millioner dollar (0,52 dollar per aksje) i mai 2019.Aker BP hadde i 1. kvartal en netto kontantstrøm fra driften på 590,6 millioner dollar, ned fra 600,4 millioner dollar i samme periode i fjor.Kostnad: 12,50 dollar fatetSelskapet venter fortsatt en produksjon på 155-160.000 fat per dag i 2019, og opprettholder utsiktene om driftsinvesteringer på 1,6 milliarder dollar.Videre øyner Aker BP stadig en produksjonskostnad per fat på rundt 12,50 dollar per fat.Dette er noe over 2018-nivå, og henger sammen med høyt innslag av vedlikehold og modifikasjoner, særlig ved Valhall og Ula.Rapporten her. Presentasjonen her.

aker bp
karl johnny hersvik
oljeproduksjon
Nyheter
Energi
Børs