Dolphin Drilling restruktureres

Energi

Långivere som eier over 78 prosent av hovedstolen utestående i den sikrede kredittfasiliteten på to milliarder dollar i Dolphin Drilling har inngått en avtale om reorganisering og rekapitalisering av konsernets borevirksomhet, går det frem av en børsmelding.Blant disse långiverne finner vi Danske Bank, DNB, SEB og Swedbank, så vel som fond rådgitt av Strategic Value Partners og tilknyttede parter (SVP Global).Nøkkelpunkter i avtalen

    Bolette Dolphin selges for å refokusere virksomheten mot midwater-flåten. Pareto Offshore og ABG Sundal Collier er hyret inn som meglere, og provenyet fra salget skal brukes til tilbakebetaling av gjeld til sikrede långivere.Midwater-virksomheten overføres til et nytt holdingselskap, kontrollert av de sikrede långiverne (NewCo).NewCo vil påta seg all sikret gjeld som ikke tilbakebetales gjennom salget av Bolette Dolphin, og utstede aksjer i NewCo til selskapet. Disse aksjene vil representere 1,5 prosent av aksjekapitalen i NewCo, etter restrukturering. Selskapet vil ha rett til å selge slike aksjer til SVP Global for rundt to millioner dollar kontant.All sikret gjeld NewCo påtar seg fra selskapet vil konverteres til egenkapital i NewCo, unntatt 30 millioner dollar. Slik sett vil borevirksomhetens balanse lettes betydelig for gjeld.Sikrede långivere vil også yte NewCo ny likviditet i form av 45 millioner dollar i en rullerende kredittfasilitet.
Etter fullført rekapitalisering, vil selskapets viktigste eiendeler være 1,5 prosent av aksjene i NewCo, og eiendelene tilknyttet Harland Wolff-verftet.Les mer her.

dolphin driling
restrukturering
dnb
danske bank
swedbank
seb
pareto
abg sundal collier
bolette dolphin
Nyheter
Energi