Administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Foto: Finansavisen

Eidesvik Offshore fikk ny jobb

Eidesvik Offshore har inngått en kontrakt med Equinor for skipet Viking Queen, går det frem av en børsmelding. Kontraktsperioden er for fire måneder, med videre opsjoner i befrakters favør. Oppstart oppgis til i 2. kvartal 2019.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også