Færre rigger i drift

Det er færre rigger i drift i Nord-Amerika.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det var 1.094 rigger i operasjon per 29. mars. Det er 27 færre enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.006, ned 10 fra uken før.Antall amerikanske oljerigger falt med åtte rigger, til 816. Antallet gassrigger var 190, ned to fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 88 rigger i drift, ned 17 fra uken før. I Mexicogulfen var det 23 rigger i drift, opp tre rigger fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også