Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt færre enheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.088 rigger i operasjon per 12. april. Det er fem færre enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.022, ned 3 fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med 2, til 833. Antallet gassrigger var 189, ned fem fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 66 rigger i drift, ned 2 fra uken før. I Mexicogulfen var det 23 rigger i drift, opp én fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

baker hughes
riggtelling
Nyheter
Energi