Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt færre enheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.054 rigger i operasjon per 26. april. Det er 24 færre enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 991, ned 21 fra uken før.Antall amerikanske oljerigger falt med 20, til 805. Antallet gassrigger var 186, ned én fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 63 rigger i drift, ned tre fra uken før. I Mexicogulfen var det 21 rigger i drift, to færre enn uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

baker hughes
riggtelling
Nyheter
Energi