En forskergruppe fra det canadiske miljødepartementet har brukt fly til å gjøre luftmålinger over områder med denne typen utvinning.CO2-innholdet i lufta var langt høyere enn det man ville antatt med utgangspunkt i dagens anbefalte beregningsmetoder. Samlet sett anslår forskerne at utslippene fra Canadas oljesand-utvinning er 30 prosent høyere enn det næringen selv rapporterer.Utslippene kan være 64 prosent høyere fra områder hvor utvinningen skjer i åpne dagbrudd.Beregningsmetodene som oljenæringen bruker i dag, er basert på bakkemålinger, drivstofforbruk og matematiske modeller.Lignende metoder brukes for å anslå klimautslipp også fra andre typer oljeutvinning. De canadiske forskerne mener deres funn kan bety at alle slike beregninger er mer usikre enn tidligere antatt.Studien fra Canada er  i forskningstidsskriftet Nature Communications.(©NTB)