Gjør oljefunn på rekke og rad i gullområde

ExxonMobil og partnerne har gjort 13 oljefunn (!) på rad utenfor kysten av Guyana. Ressurspotensialet er så stort at det nå vurderes nok et boreskip.

I februar annonserte ExxonMobil at selskapet, sammen med partnerne, hadde gjort henholdsvis det 11. og 12. funnet på rad (!) i Stabroek-blokken utenfor det lille sør-amerikanske landet Guyana.Det 12. funnet ble gjort av Noble-boreskipet «Tom Madden», som deretter skulle bevege seg 10 kilometer nordvest for å bore en ny brønn; Yellowtail-1.Også denne ga full uttelling, ifølge en melding torsdag. Dermed øker funnrekken til 13 på rad i løpet av kun fire år.MilliardressurserEtter det tiende funnet økte oljegiganten ressursestimatet for den verdifulle blokken til mer enn 5 milliarder fat oljeekvivalenter. Nå er dette økt ytterligere til mer enn 5,5 milliarder fat. Yellowtail-1 er det femte funnet i det såkalte Turbot-området som Exxon venter vil bli en betydelig utviklingshub.- Suksessen vår her kan tilskrives våre industriledende oppstrømskapasiteter, styrken til partnerskapet vår og vår pågående forpliktelse til å øke Guyanas offshorepotensial, sier Mike Cousins, konserndirektør for ExxonMobil Exploration and New Ventures.Brønnen påtraff om lag 89 meter med høykvalitets oljebærende sandsten reservoar og ble boret til en dybde på 5.622 meter på 1.843 meters havdyp, opplyses det. Boringen startet opp 27. mars. Boreskipet «Tom Madden» skal nå videre for å bore Hammerhead-2-brønnen.Vurderer nok et boreskipExxonMobil og partnerne jobber hvileløst videre med å utvikle området som har vist seg å være fullt av sort gull.Mens «Tom Madden» har gjort nok et funn, jobber boreskipet «Stena Carron» med å fullføre en brønntest på Longtail-1-funnet, og skal etter det videre for å bore Hammerhead-3-brønnen.Senere i år skal Stena Drillings boreskip bore brønn nummer to på Ranger-funnet, mens et annet Noble-boreskip – «Noble Bob Douglas» - for øyeblikket jobber med å fullføre boreoperasjonene på Liza fase 1.ExxonMobil vurderer nå å hyre inn enda et boreskip til leting utenfor Guyana. Det vil øke antallet boreskip til fire som er i drift utenfor kysten av det lille landet.Åpner for flere FPSO-er?Selskapet har tidligere uttalt at det er potensial for fem flytende produksjons- lagrings- og losseenheter (FPSO-er) på Stabroek-blokken som kan produsere mer enn 750.000 fat olje pr. dag innen 2025. I torsdagens melding står det at det er potensial for «minst» fem FPSO-er. Det kan altså tenkes at det, etter nok et funn, oppleves å være ytterligere potensial. Oppstart av Liza fase 1-utviklingen er på skjema til å begynne innen første kvartal 2020, og vil produsere inntil 120.000 fat olje pr. dag med Liza Destiny FPSO-en som ventes å ankomme landet i tredje kvartal.Fase 2 ventes å starte opp i midten av 2022. Endelig investeringsbeslutning er ventet snarlig, dersom nødvendige godkjennelser kommer på plass. FPSO-en «Liza Unity» vil ved godkjennelse produsere opp til 220.000 fat pr. dag.Sanksjonering av en tredje utvikling er også ventet i år, med oppstart planlagt til 2023.ExxonMobil er operatør med en eierandel på 45 prosent på blokken. Hess Guyana og CNOOC Nexen Petroleum eier henholdsvis 30 og 25 prosent hver.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker