Har Trump lurt olje- og tankmarkedet nok en gang?

Donald Trump valgte denne uken å gå inn for full sanksjonering mot Iran. Tolker markedet utviklingen riktig?

Oljeprisen smeller opp på første handelsdag etter påske. Den amerikanske presidentens uttalelser om Iran-sanksjonene er hoveddriveren.Et fat nordsjøolje omsettes for 74,34 dollar, opp 0,09 prosent.WTI-oljen handles for 66,31 dollar, opp 1,16 prosent.Mandag kom meldingen om at USA ikke vil forlenge den midlertidig dispensasjon fra sanksjonene for de åtte landene som har hatt dette i omtrentlig et halvt år. Av disse har Italia, Hellas og Taiwan siden sluttet å importere iransk olje. De øvrige fem landene har prøvd å overbevise USA om å forlenge unntakene fra sanksjonene.Slik blir det ikke. Dette er dramatisk for oljemarkedet.Iran har eksportert omtrentlig 1,25 millioner fat om dagen i første kvartal, men dette kommer sannsynligvis noe ned i april. Fra mai vil USA sanksjonere alle land som importerer iransk olje.Hvorfor gjør Trump dette?Det virker noe bemerkelsesverdig at Donald Trump, som gikk til valg på lavere drivstoffpriser i USA, nå effektivt fjerner kapasitet fra markedet. Samtidig virker han selv å mene at Saudi og OPEC vil fylle kapasiteten uten problemer.- Saudi Arabia og andre OPEC-land vil komme til å mer enn oppveie oljeproduksjonen etter vår nye fulle sanksjonering mot iransk olje, uttalte Trump på Twitter mandag.Det er nærliggende å anta at Trump har hatt en tett dialog med Saudi Arabia før den fullstendige sanksjoneringen ble vedtatt. Under normale forhold ville OPEC etterkomme ønsket om økt produksjon svært raskt når kapasitetsutnyttelsen er under maksimal. Allikevel er det på ingen måte sikkert at det er like enkelt nå, i alle fall på kort sikt. Med krigen i Libya og krisen i Venezuela er den effektive kapasitetsutnyttelsen for OPEC-landene aggregert nærmere sitt potensiale enn det som ville ha vært tilfellet bare et halvt år i forveien.At investorene sender oljeprisen så markant opp er et klart signal om at de tror OPEC+ vil ha problemer med å fylle hullet etter Iran. Russland vil være en nøkkelspiller i dette, da landet skal være misfornøyd med kuttavtalen og svært interessert i å øke produksjonen. Det betyr også at hvis Trump har gjort hjemmeleksen sin og fått forsikringer fra OPEC og Saudi, så kan de siste dagers prisreaksjon være i overkant.Politisk kan situasjonen medføre en stor seier for Donald Trump. En fullsanksjonering mot Iran setter stort press på landet og deres atomprogram. I tillegg kan OPEC, med Saudi i spissen, ende opp som de økonomiske vinnerne av denne konflikten og dermed bedre forholdet sitt til USA ytterligere. Det kan igjen bety ytterligere våpenkjøp fra USA, noe som vil være en seier for Trump. Hvis oljeprisen også presses noe ned, eller holdes stabil, blir det heller ikke store protester fra drivstoffsultne amerikanske forbrukere.Ifølge Reuters har Saudi bekreftet at de vil øke produksjonen i mai.Tolker tankmarkedet utviklingen riktig?Nær alle tankaksjene på Oslo Børs steg signifikant under handelen tirsdag.Det betyr at tank-investorene er rimelig sikre på at OPEC vil imøtekomme produksjonsbortfallet i Iran raskt. Det er viktig å ha i bakhodet at Saudi i utgangspunktet trenger en oljepris på mellom 70 og 80 dollar for å finansiere sitt statsbudsjett. Om Saudi velger å holde tilbake på gasspedalen, kan vi få en oljepris på oppimot – eller over – 80 dollar. Da vil sannsynligvis etterspørselen knebles i en verdensøkonomi som viser svakhet og der man opplever en sterk dollar. Et slikt utfall vil sende tankratene sørover.Et annet interessant poeng i tank er hva som skjer med de 38 VLCCene som eies av National Iranian Tanker Company (NITC). Selskapet, som ble privatisert i 2009, men som hovedsakelig er eid av iranske pensjonsfond, holder omtrent fem prosent av den totale VLCC-flåten. Et bortfall, eller omgjøring til lagringsenheter, av disse båtene vil åpenbart trekke utnyttelsesgraden oppover. Hunter Group, et Fredly-eid tankrederi, har lenge omtalt NITC som en joker i tank-spillet i årene som kommer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også