Ingen vindkraftsøknader blir behandlet før nasjonal ramme er klar

NVE kommer ikke til å behandle noen søknader om etablering av vindkraftverk før regjeringen har fastsatt en nasjonal ramme for utbygging.

Norges vassdrags- og energidirektorats forslag til nasjonal ramme er sendt ut på høring etter at det ble overlevert Olje- og energidepartementet 1. april. Nå opplyser NVE at ingen meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk blir behandlet før forslaget er ferdig behandlet.Forslaget til nasjonal ramme inneholder NVEs vurdering av hvilke områder direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land.– Vi er nå i en mellomfase. I denne perioden har vi funnet det ryddig å ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk. Det innebærer at vi i denne perioden heller ikke vil sende meldinger eller søknader på høring eller arrangere folkemøter, sier vassdrags- og energidirektør Ketil Lund.(©NTB)