Libysk oljetopp frykter væpnede konflikter

Styrelederen i Libyas oljeselskap NOC ser «alvorlige trussel» mot produksjonen, etter at viktig oljefelt var blokkert i tre måneder av væpnet milits, samt flere andre hendelser.

Libya olje (AP Photo/John Moore)
Energi

Libyas statlige oljeselskap NOC tjente mer enn 1,5 milliarder dollar i mars på salg av råolje, og oljeprodukter, i tillegg til skatteinntekter og royalties, ifølge en melding lørdag.Det tilsvarer en økning på rundt 20 prosent eller 270 millioner dollar fra februar. Økningen skyldes i store grad avslutningen av den tre måneder lange væpnede blokaden av Sharara-feltet som ble annonsert 4. mars, noe som førte til at produksjonen fra feltet ble gjenopptatt.Det var i desember i fjor at en væpnet milits tok kontroll over oljefeltet som står for om lag en tredjedel av Libyas oljeproduksjon.- Mars-tallene er en velkommen retur til mer kjente månedlige inntektsnivåer, kommenterer styreleder Mustafa Sanalla i NOC. I februar var inntektene på rett over 1,6 milliarder dollar, og i årets første kvartal er det statlige selskapets samlede bruttoinntekter på 4,4 milliarder dollar, tilsvarende 37,4 milliarder kroner.  Trussel mot produksjonenFaren er imidlertid ikke over, påpeker oljetoppen.- Det seneste utbruddet av fiendtligheter utgjør en alvorlig trussel for driften vår, produksjonen og den nasjonale økonomien. Selskapet er dypt bekymret for trusselen mot nasjonal energiinfrastruktur og forsøk på å bruke NOC-fasiliteter og utstyr til militære formål, sier han.Sanalla advarer også om at potensiell mangel på drivstoff kan ramme både sivile og driften til NOC.Selskapet har beordret ansatte som bor og jobber nær konfliktområder, og ikke er helt nødvendige for driften, til å holde seg hjemme.- Livslinjen til økonomienI en separat melding fordømmer NOC militariseringen av energiinfrastrukturen i landet i etterkant av flere hendelser bare de seneste ukene.Blant annet er en flystripe tilhørende NOC overtatt til militærbruk. Det er også gjort forsøk på å rekvirere selskapets taubåter, samtidig som militære krigsfartøy har tatt seg til rette ved oljeterminalen Ras Lanuf.- NOC understreker sin uavhengighet og nøytralitet, og avviser kategorisk all bruk av oljefasiliteter til militære formål eller politiske forhandlinger, skriver selskapet som vil ta rettslige skritt for å beskytte både ansatte og fasiliteter.- Disse handlingene setter arbeidere i fare, ødelegger tilliten til partnerne og truer vår evne til å opprettholde driften. (...) NOC er livslinjen til den libyske økonomien og må bli beskyttet fra alle former for konflikt, sier Sanalla.

libya
midtøsten
olje
oljeproduksjon
oljeindustrien
milits
konflikter
trusselnivået
noc
oljeselskap
Nyheter
Energi