De planlagte kuttene fra OPEC+, og de ufrivillige kuttene fra Venezuela og Iran som følge av amerikanske sanksjoner, har drevet oljeprisen opp nærmere 33 prosent siden årsskiftet.Onsdag offentligjorde OPEC sin månedlige rapport.Den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for OPEC-landene anslås til 30,022 millioner fat per dag i mars 2019, mot 30,557 millioner fat per dag måneden før.Saudi-Arabia har direkte kommunisert at produksjonen i mars var 9,787 millioner fat per dag, mot 10,136 millioner fat per dag foregående måned. Tall fra annenhåndskilder anslår at landets produksjon i mars var 9,794 millioner fat per dag, fra 10,118 millioner fat per dag foregående måned.Venezuela produserte 960.000 fat om dagen i mars, en nedgang på 500.000 fat om dagen siden februar. Det er forventet at produksjonen vil falle ytterligere i månedene som kommer.Oljeprisoppgangen og en strammere tilbudsside bidrar til at markedet blir mer usikre på om OPEC+ vil opprettholde et kuttprogram etter møtet alliansen skal ha i juni. Spesielt russerne blir vanskelig å overtale da flere personer i det russiske statsapparatet skal ha et sterkt ønske om å produsere mer, spesielt med en så høy oljepris.På etterspørselsiden er det frykt for global vekst. Tirsdag kuttet IMF anslaget for global vekst til 3,3 prosent i år og 3,6 prosent neste år.Det er en nedjustering på henholdsvis 0,4 og 0,1 prosentpoeng fra IMFs oktober-prognose, og en nedgang fra 3,6 prosent vekst i 2018.Det ble også sluppet lagertall onsdag, og ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med syv millioner fat i forrige uke til 456,6 millioner fat.Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 2,3 millioner fat.
Et fat nordsjøolje omsettes for 71,74 dollar, opp 1,36 prosent.WTI-oljen handles for 64,58 dollar, opp 0,88 prosent.