Overrasket over skuffende Equinor-brønn

- Vi er både overrasket og skuffet av resultatene fra avgrensningsbrønnen, sier Andrew Benitz i Jersey Oil & Gas.

Avgrensningsbrønn 20/05b-14 ved Verbier-funnet i PL 2170 har hatt en skuffende utvikling. Ifølge en oppdatering fra Jerseys Oil & Gas feilet man med å bekrefte det tidligere kommuniserte oppside-potensiale i caset, etter at man i brønnen ikke traff øvre jursa-sand som ventet. - Vi er både overrasket og skuffet av resultatene fra avgrensningsbrønnen, sier konsernsjef Andrew Benitz i Jersey Oil & Gas.Boring av funnet ble startet tidlig i mars 2019.Da var ressursgrunnlaget estimert til 25-130 millioner fat oljeekvivalenter. Etter boringen vil nå trolig anslaget bli justert ned til rundt 25 millioner fat oljeekvivalenter.- JOG er fortsatt overbevist om at Verbier er et kommersielt levedyktig prosjekt som kan forbedres ytterligere av potensialet for en ny hubutvikling, sammen med uutviklede funn som ligger i nærheten av Verbier, opplyser selskapet.Verbier-funnet er på britisk sokkel. Equinor har 70 prosent i lisensen,mens Jersey Oil & Gas og Cieco V&C har 18 og 12 prosent.