Vår Energi selger andel

Vår Energi har signert kontrakt med Mime Petroleum.

Vår Energi har inngått en avtale med Mime Petroleum om å selge 10 prosent eierandel i totalt seks lisenser i Balder- og Ringhorne-feltene på norsk kontinentalsokkel, ifølge en melding fra Vår Energi mandag.Mime Petroleum vil ifølge avtalen få en andel på 10 prosent i lisensene PL 001, PL 027, PL 027 C, PL 028, PL 028 S og PL 027 GS, hvor Vår Energi nå har en andel på 100 prosent. Avtalen gi Mime 10 prosent eierandel i Balder- og Ringhorne-feltene, i tillegg til 7,4 prosent eierandel i Ringhorne Øst-feltet.- Vi er glade for å sluttføre avtalen og sikre en ny partner i Balder- og Ringhorne-feltene. En ny partner vil delta og investere i våre ambisiøse felles planer om en videre, økonimisk utvikling av feltene. Vi ser fram til å fortsette et produktivt samarbeid med Mime Petroleum for å revitalisere Balder- og Ringhorne-området, sier Kristin F. Kragseth, adm. direktør i Vår Energi.Avtalen forutsetter myndighetenes godkjenning, og fullføring av transaksjonen er planlagt senere i år.Partene er enige om å holde vilkårene i avtalen konfidensielle.


Les også