DNO-felt nådde milepæl

Peshkabir passerte én milliard dollar i bruttoinntekter.

DNO har i dag lagt frem tall for 1. kvartal.Der skriver selskapet at bruttoproduksjonen fra Tawke-lisensen, som omfatter Tawke- og Peshkabir-feltet, kom på 126.759 fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet.DNO avholder for øvrig kapitalmarkedsdag i dag. Denne ser du LIVE her. Dette fordeler seg med rundt hhv. 72.929 og 53.830 fat fra hhv. Tawke og Peshkabir.Som operatør av lisensen kan DNO fortelle om at et aktivt 2019-boreprogram er underveis på feltene, med totalt opptil fire Peshkabir-brønner og 14 Tawke-brønner.Peshkabir-9 ble fullført og kom i produksjon i løpet av 1. kvartal, mens Peshkabir-10 vil følge etter om kort tid.Peshkabir-feltet har nå generert én milliard dollar i bruttoinntekter, eller fire ganger investert beløp til dags dato.På Tawke-feltet ble Tawke-52 Cretaceous-brønnen fullført og kom i produksjon i løpet av kvartalet, mens oljen strømmet fra Tawke-54 Cretaceous i midten av april.Les mer her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker