DOF Subsea-konsernet trolig i brudd

Nesten all inntjening visket ut for DOF Installer.

Eivind Yggeseth
Energi

DOF Installer melder om et resultat før og etter skatt på seks millioner kroner i 1. kvartal 2019, ned fra 52 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsresultatet (EBIT) gikk fra 40 til 27 millioner kroner, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 57 til 44 millioner kroner.Driftsinntektene falt fra 84 til 50 millioner kroner.Skandi Hercules, Skandi Skansen og Skandi Vinland vil ifølge rapporten fortsette å jobbe for DOF Subsea med subsea- og IMR-prosjekter i hhv. Asia- og Stillehavsregionen, Atlanterhavsregionen og Nord-Amerika.- Trolig i bruddStyret ser for seg et utfordrende marked i kvartalene som kommer, og jobber med å justere flåtekapasiteten og sikre nye jobber til Skandi Hercules og Skandi Skansen.- Den utfordrende markedssituasjonen har ført til at konsernet nå sliter veldig med regulær refinansiering av eksisterende lånefasiliteter, og trolig vil være i brudd med lånebetingelsene i nær fremtid, heter det. Ledelsen er i dialog med involverte parter og anser det som mulig å nå en enighet om løsning, men vil ikke gi noen forsikringer om at den vil lykkes.DOF Installer er eid 84,92 prosent av DOF Subsea, mens resten er fordelt på 40 aksjonærer.Les mer her.

dof installer
dof subsea
dof
supply
Nyheter
Energi
Børs