Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling viser færre enheter i drift i USA.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.050 rigger i operasjon per 17. mai. Det er én færre enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 987, ned én fra uken før.Antall amerikanske oljerigger falt med 3, til 802. Antallet gassrigger var 185, opp 2 fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 63 rigger i drift, uendret fra uken før. I Mexicogulfen var det 22 rigger i drift, opp 2 fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart