Fall i produksjonen på norsk sokkel

Foreløpige produksjonstall for april viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.729.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.Det er 24.000 fat per dag lavere enn i mars.Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.380.000 fat olje, 320.000 fat NGL og 29.000 fat kondensat.Oljeproduksjonen er 0,6 prosent under oljedirektoratetes prognose for april.Den viktigste årsaken til at april-produksjonen er lavere enn ventet er ifølge meldingen tekniske problemer ved noen felt.Hittil i 2019 er det produsert omlag 75,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter på norsk sokkel.Les hele meldingen her.