Halvering i Magnora

Magnora (tidligere Sevan Marine) melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 7,9 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 22,6 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 10,1 millioner kroner, sammenlignet med 22,6 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 9,8 millioner kroner, mot 21,4 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.Driftsinntektene beløp seg til 13,2 millioner kroner, sammenlignet med 27,5 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Royalty-selskapEtter å ha solgt HiLoad LNG til Sembcorp Marine, er selskapet ifølge rapporten nå et lønnsomt royalty-selskap med to betydelige kontrakter med Shell og Dana Petroleum.- Western Isles-avtalen gir oss retten til 0,50 dollar per fat olje produsert og lastet fra FPSO-en Western Isles i løpet av enhetens levetid. Western Isles-utviklingen ventes å ha en levetid for feltet på 15 år, mens FPSO-en ventes å ha en levetid på 20-25 år, og dermed kan produsere olje i mer enn 15 år, heter det.FPSO-en er eid og drevet av Dana Petroleum.Samtidig gir Penguins-avtalen Magnora retten til fremtidige lisensinntekter på rundt 16 millioner dollar fra Shells Penguins FPSO-prosjekt. FPSO-en er for tiden under bygging i Asia.Rapporten her.


Les også