IEA reduserer oljeetterspørselen i ny rapport

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en ny månedsrapport onsdag.Her kommer det frem at IEA nedjusterer verdens oljeetterspørsel til 100,44 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere 100,60 millioner.Oljeetterspørselen ventes å vokse med 1,30 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019, mot tidligere anslag på 1,39 millioner fat pr dag.Nedjusteringen skyldes i hovedsak svakere enn ventede data fra Brasil, Kina, Japan og Nigeria.Det opplyses om at estimatene for 2018 er redusert ned med 70.000 fat pr dag til 1,2 millioner fat pr dag i 2018. For 2019 nedjusteres det med 90.000 fat pr dag til 1,3 millioner fat pr dag, skriver IEA. I april falt den globale oljeetterspørselen med 300.000 fat pr dag, hvor Canada, Kasakhstan, Azerbajdsjan and Iran sto for de største kuttene. IEA skriver samtidig at det er høy sannsynlighet for at oljemarkedet vil komme i en undertilbudssituasjon på om lag 0,7 millioner fat pr dag når vi beveger oss inn i andre kvartal, og hevder dette er som følge av stor usikkerhet av tilbudet i markedet. I første kvartal 2019 hadde IEA ventet et overtilbud i oljemarkedet, men ble større enn ventet. Ifølge IEA var tilbudet 0,7 millioner fat pr dag høyere enn etterspørselen.