Lyst ut 90 nye blokker

Olje- og energidepartementet utlyser TFO 2019.

Olje- og energidepartementet utlyser onsdag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder), heter det i en pressemelding. - Jeg er svært fornøyd med at vi i dag utlyser TFO 2019. Med dette viderefører vi dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer. Dette er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, og jeg har god tro på fortsatt interesse fra oljeselskapene til å utforske norsk sokkel, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i meldingen.I TFO 2019 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 90 blokker, der fem ligger i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet, opplyses det.- Gjennom utvidelsen av TFO-området legger vi til rette for effektiv utforskning av større deler av norsk sokkel, inklusive i Barentshavet. Utvidelsen vil gi selskapene tilgang på nye muligheter som vil kunne bidra til verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling, også i nord, sier Freiberg videre.Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 27. august 2019 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2020.