Markant fall i oljeprisen

Lagertall og handelskrigen forklarer noe av tilbakegangen.

Oljeprisen faller markant tilbake etter at amerikanske lagertall viste overraskende lagerbygging. Samtidig er bekymringen for handelskonflikten mellom USA og Kina godt forankret i oljeprisforventningene.Et fat nordsjøolje omsettes for 70,78 dollar, ned 1,69 prosent.WTI-oljen handles for 61,35 dollar, ned 2,82 prosent.De amerikanske råoljelagrene steg med hele 4,7 millioner fat i forrige uke, meldte EIA onsdag. De amerikanske lagrene er nå på det høyeste nivået siden sommeren 2017.Konsensus hadde forventet at lagrene skulle falle med omkring 600.000 fat, ifølge Reuters.- Det var et ekstrempunkt på sannsynlighetskurven vi har for bear-rapporter. Det kunne ikke ha blitt mye verre tatt i betraktning at sesongen hvor folk kjører mye bil er så nærme, sa Bob Yawger, derivatdirektør hos Mizhuho, til Reuters.En del av forklaringen på lageroppbyggingen er at raffineriene rapporterer lavere produksjonen enn normalt for denne årstiden. Dette kan ses i sammenheng med at vedlikeholdssesongen forlenges som et resultat av IMO2020.Videre skaper nye forventninger om at tollbarrierer og handelskrig mellom USA og Kina kan vedvare i lengre tid ytterligere nedsidepress på oljeprisen.Det skal ikke være noen nye møter i kalenderen etter at den kinesiske delegasjonen dro tilbake fra det forrige møte i Washington den 10. mai.Handelskrigen presser ned etterspørselsforventningene etter olje. En OECD-rapport som ble offentliggjort tirsdag reviderte ned anslaget for global vekst for inneværende år, ifølge Reuters.Konflikten mellom USA og Iran, og fortsatt frykt for sabotasje eller nedstengning av Hormuzstredet, bidrar på sin side med å begrense fallet i oljeprisen.OPEC og dets allierte (OPEC+) møtes for å diskutere en forlenget kuttavtale mot slutten av juni.


Les også