Ifølge tall fra American Petroleum Institute (API) steg råoljelagrene i USA med 2,8 millioner fat i uken som endte 3. mai.Det er ventet at de amerikanske råoljelagrene vil stige med 1,2 millioner fat når de offisielle lagertallene fra amerikanske myndigheter kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.Samtidig er det blitt kjent at bensinlagrene falt med 2,8 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 0,8 millioner fat i forrige uke.