Administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Foto: Finansavisen

Ny Eidesvik Offshore-jobb

Kontrakt med Magseis Fairfield.

Magseis Fairfield har tildelt Eidesvik Offshore en kontrakt for bruk av Veritas Viking som kildefartøy for en kommende havbunnsundersøkelse i Nordsjøen, går det frem av en børsmelding.Oppstart ventes medio/ultimo juli 2019, direkte etter undersøkelsen Veritas Viking jobber med nå. Den faste kontraktsperioden estimeres til 2-3 måneder, og det foreligger opsjoner for forlengelse.Eidesvik Offshore faller 1,3 prosent til 6,20 kroner i tidlig handel på Oslo Børs.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også