Okea varsler emisjon og børsnotering

Okea vil hente 650-858 millioner kroner (74-98 millioner dollar) ved å utstede opptil 26 millioner nye aksjer, går det frem av en børsmelding.Hovedformålet med emisjonen er å få fart på vekstplanene.Aksjene legges ut med et indikativt kursintervall på 25-33 kroner, noe som priser egenkapitalen i Okea til 2,2-2,9 milliarder kroner.Tilbyr 4,2 mill. aksjerI forbindelse med børsintroduksjonen (IPO) vil visse eksisterende aksjonærer, inklusive medlemmer av toppledelsen og Okea Holdings (kontrollert av Seacrest Capital Group) tilby opptil 4,18 millioner aksjer, tilsvarende rundt fem prosent av utestående aksjer i selskapet før introduksjonen.Av dette vil medlemmer av toppledelsen tilby opptil 180.000 aksjer, tilsvarende rundt 17 prosent av de to enkeltes samlede aksjebeholdning og rundt 11 prosent av den totale eksponeringen (inklusive opsjoner/warrants).Okea Holdings vil derfor tilby opptil fire millioner aksjer, tilsvarende rundt 14 prosent av sin beholdning, og beholde mesteparten av sin posisjon på 28.753.310 aksjer før introduksjonen.Haugane selger ikkeOkea-sjef Erik Haugane har 821.340 aksjer, og vil ikke legge ut noen av disse for salg.Okea har blitt enige med tilretteleggerne (Pareto Securities, SEB og SpareBank 1 Markets) om en lock-up-periode på 180 dager.Medlemmer av styre og ledelse har blitt enige om en lock-up-periode på 365 dager, mens selgende aksjonærer som utenom styre/ledelse har avtalt 180 dager.Les mer her.